Động lực từ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh, được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Với nỗ lực của mình, ngành Giáo dục đã từng bước đạt và vượt kế hoạch được giao, đưa chất lượng giáo dục từng bước phát triển bền vững hơn.

Nỗ lực triển khai

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% trường chuẩn quốc gia. Thực hiện nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chung và chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, quy hoạch cụ thể và đăng ký số lượng trường đạt chuẩn theo từng năm, phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hàng năm, cùng với việc HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tỉnh xây dựng cơ chế đầu tư và ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện kế hoạch. UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học một cách cụ thể.

Gần 100% trường THCS và THPT đã có môi trường thực hành môn Tin học

Ngành Giáo dục phối hợp với các địa phương khảo sát thực trạng về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm xác định các mục tiêu ưu tiên của từng tiêu chí, từng đơn vị để đầu tư đạt chuẩn và lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, ngành Giáo dục huy động sự tham gia của các cơ quan, các tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội trong việc triển khai thực hiện, cũng như huy động các nguồn lực hỗ trợ cho việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, nên việc đầu tư xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia càng nhận được sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội. Bởi lẽ, đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Là cơ quan thường trực, Sở GD-ĐT thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra từng công việc, từng tiêu chuẩn đối với các cấp học, bậc học trong suốt quá trình xây dựng, duy trì và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Đơn vị chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố về các nội dung nhằm từng bước thực hiện theo lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.

Các phòng GD-ĐT tích cực tham mưu UBND huyện, thành phố huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường bảo đảm các tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia.

Trường mầm non Hoa Phượng Vàng (Gia Nghĩa) đạt chuẩn đã cải thiện hoạt động dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ

Vượt chỉ tiêu nghị quyết

Với sự chú trọng, nỗ lực và triển khai đồng bộ các giải pháp, trong giai đoạn 2017-2021, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội.

Tính đến tháng 12/2021, toàn tỉnh có 173 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó, bậc mầm non: 41 trường, tiểu học: 68 trường, THCS: 50 trường, THPT: 14 trường, chiếm 48,87% trong tổng số 356 trường, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là 8 trường/năm. Trong số 173 trường đạt chuẩn quốc gia, có 18 trường đạt chuẩn từ cấp học mầm non đến THCS thuộc các xã biên giới.

Quy mô, mạng lưới trường học được quy hoạch cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong tỉnh. Hệ thống các trường mầm non công lập, tư thục, các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và các trường THPT được đầu tư theo hướng hiện đại. Cơ sở vật chất tiếp tục được chú trọng đầu tư và từng bước được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa, sẵn sàng cho chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Cơ sở vật chất Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Gia NGhĩa) hoàn thiện, khang trang

Các trường học đạt chuẩn quốc gia đã có sự thay đổi toàn diện từ diện mạo bên ngoài đến chất lượng bên trong, từ khuôn viên môi trường đến các công trình, các thiết bị phục vụ dạy và học. Cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện đã tác động tích cực đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả giáo dục của các nhà trường.

Đội ngũ nhà giáo là điều kiện tiên quyết để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nên không ngừng sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Trong những năm qua, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi các cấp học ngày càng tăng, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ngày càng nhiều.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tham mưu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD-ĐT, những năm gần đây, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã tạo thêm nhiều động lực cho các trường học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào thành tích chung của toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, các trường học luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm và chương trình kế hoạch của Bộ GD-ĐT để thực hiện một cách hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn có những chuyển biến rõ nét và vững chắc ở các cấp học, có nhiều mô hình và giải pháp đặc thù nâng cao chất lượng giáo dục.

Đến nay, tỷ lệ trẻ mầm non đến nhà trẻ đạt 12,5%; mẫu giáo đạt 83,5%; 99,7% trẻ 5 tuổi được hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và được đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình hàng năm đạt 99,7%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt 90%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm tăng cao, cụ thể: năm 2016: 88%, năm 2017: 92,89%, năm 2018: 95,55%, năm 2019: 92,89% và năm 2020: 97,57%.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa) được đầu tư xây dựng khu ký túc xá, đáp ứng nhu cầu của học sinh

Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập THCS, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì vững chắc qua từng năm. Riêng về chất lượng giáo dục toàn diện đã có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, nhiều học sinh thủ khoa của các trường đại học, cao đẳng và đạt giải cao trong các cuộc thi về khoa học kỹ thuật…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Toàn, điều đáng ghi nhận nữa là công tác huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn. Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các trường học đã hoạt động tích cực và huy động được nhiều sự đóng góp của người dân để cải tạo cơ sở vật chất và tăng cường các điều kiện dạy học.

Trong thời gian qua, nhiều công trình lớp học, nhà vệ sinh, máy vi tính, ti vi, sách vở,… được các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân tặng cho các trường học. Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, dòng họ đều có hội khuyến học, đi vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được, hiện nay ngành Giáo dục và các địa phương phấn đấu đến năm 2030, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học lên trên 300 trường và đạt tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới.

http://baodaknong.org.vn/

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *