Hội nghị sơ kết Đảng Bộ Xã Đăk Ngo

Thực hiện công văn số 37-GM/ĐU ngày 30 tháng 6 năm 2023 về việc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Về dự với hội nghị Chi bộ Hoa Ban tham gia 12/12 tổng số Đảng viên. Thông quá hội nghị đã chỉ rõ hoạt động của BCH, ban thường vụ, thường trực ủy, những kết quả đạt được về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng an ninh…trên địa bàn xã Đak Ngo, đồng thời cũng chỉ ra được các biện pháp để thúc đẩy nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Theo nghị quyết Đảng bộ năm 2023 đã đề ra.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *