Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Xã Đăk Ngo

Thực hiện công văn 424 CV/ĐU ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Xã Đắk Ngo về việc tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW8, khoá XIII tại điểm cầu Xã Đak Ngo. Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể xã, phó trưởng CA xã, Bí thư, phó BT các chi bộ trực thuộc, Trưởng các thôn bọn bản. Thông qua hội nghị trực tuyến, các đồng chí tham gia đã được lắng nghe, tiếp thu được các chuyên đề sau: Chuyên đề 1: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Chuyên đề 3: Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Chuyên đề 4: Tiếp tục xây dựng đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Kết thúc buổi hội nghị trực tuyến, các đồng chí lãnh đạo Trung ương mong muốn các chuyên đề trên sẽ được cụ thể hoá và thành công tại các đơn vị cơ sở. Sau đây là 1 số hình ảnh tại điểm cầu Xã Đăk Ngo

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *