Kiểm tra chất lượng cuối năm. Năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 53/KH-MNHB ngày 04/5/2023 Về việc kiểm tra chất lượng giáo dục năm học 2022-2023. Ngày 09/05/2033 Trường MN Hoa Ban tiến hành kiểm tra chất lượng cuối năm, nhằm đánh giá các mục tiêu đã xây dựng. Tham gia tổ kiểm tra có đ/c: Hoàng Thị Mùi – BT chi bộ – Hiệu trưởng cùng 05 thành viên của tổ kiểm tra. Sau hai ngày làm việc tỉ lệ kiểm tra được 16/16 lớp, đạt tỉ lệ 100%. Chất lượng kiểm tra được đánh giá như sau: Loại tốt 16/16 lớp; khá 0/16 lớp; Đạt yêu cầu 0/16 lớp. Với chất lượng như vậy cũng là mục tiêu để nhà trường phấn đấu trong những năm tiếp theo.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *