Trường MN Hoa Ban làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm

Thực hiện công văn số 1126/CAT – PX03 ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Công an tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2027. Thực hiện kế hoạch số 171 KH/UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Tuy Đức. Trong những năm vừa qua Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng Trường MN Hoa Ban luôn chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quyết định về công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Tuy Đức tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động thông qua các buổi Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, họp hội đồng trường. Chính vì vậy thời gian qua mỗi cán bộ, giáo viên luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm trên địa bàn nơi mình sống tại xã Đak Ngo. Nỗ lực ấy được chứng minh qua quyết định khen thưởng số 206/QD-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức . Thành quả của cá nhân cô Đỗ Thị Duyên cũng là động lực để mỗi thành viên trong trường nêu gương, học tập để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi trao khen thưởng.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *