Trường MN Hoa Ban tham gia học chính trị năm học 2023- 2024

Thực hiện Kế hoạch “đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2023”.
Sáng nay, ngày 09/8/2023, Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tuy Đức tiếp tục tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ CNVC ngành giáo dục năm 2023 (lớp thứ hai – cụm xã Đăk Ngo).
Đến dự khai mạc lớp học có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo HU, Trung tâm Chính trị, Phòng giáo dục và đào tạo huyện và hơn 150 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các Trường Mầm Non, Tiểu học trên địa bàn xã Đăk Ngo. Tham gia lớp học Trường MN Hoa Ban35/39 người tham gia.
Trong thời gian học tập theo Kế hoạch, lớp học sẽ được nghiên cứu, tiếp thu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2023; những kết quả chủ yếu (sơ kết giữa nhiệm kỳ) thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV…
Trên cơ sở các nội dung chuyên đề được tiếp thu sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tương lai của dân tộc, của cách mạng và là cơ sở để đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2023 – 2024 của mỗi cán cán bộ CNVC ngành giáo dục.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *