Trường MN Hoa Ban tổ chức Hội Nghị CB-VC- NLĐ Trường MN Hoa Ban

Thực hiện kế hoạch số 535 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuy Đức về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Sáng ngày 9/10/2023 Trường MN Hoa Ban tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động. Tổng số CB, giáo viên tham gia 36/38 đồng chí, vắng 02 đồng chí nghỉ sinh. Quá trình hội nghị đã thông qua kế hoạch năm học, báo cáo tổng kết phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua, quy chế dân chủ, thông báo tình hình thực hiện ngân sách chi tiêu nội bộ, báo cáo hoạt động và phương hướng của Ban TTND, phát động phong trào thi đua và kí giao ước thi đua. Thông qua thảo luận hội nghị đã thống nhất được các chỉ tiêu trong năm học như: Phát triển 5 mặt đạt từ 75% trở lên, tỷ lệ chuyên cần đạt 90% trở lên … Kết thúc hội nghị thư kí đã thông qua nghị quyết, biên bản và được biểu quyết 100%.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *