Trường MN Hoa Ban tổ chức hội nghị CMHS năm học 2023-2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024. Sáng ngày 6/10/2023 Trường MN Hoa Ban tổ chức Hội nghị CMHS. Về dự với hội nghị đại diện cho các điểm Tân Bình, Si At, Giang Châu , Sín chải, Đoàn kết và Tân lập- Ninh Hoà với 25/25 phụ huynh tham gia. Quá trình tham gia hội nghị các bậc phụ huynh đã ý kiến xây dựng trên quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đak Nông. Thực hiện theo nghị quyết số 06/2021/NQ-HDND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đak Nông. Kết thúc hội nghị phụ huynh đã thống nhất các khoản đóng như sau: Tiền thuê người nấu ăn điểm chính 50.000đ/ trẻ.  Tiền ăn điểm chính 20.000 đồng/ ngày/ trẻ. Chăm sóc giấc ngủ điểm chính 30.000/trẻ/tháng. Điểm lẻ 50 .000 đ/trẻ/tháng . Trang bị hàng năm điểm chính 100.000/trẻ/năm, Điểm lẻ 84.000/trẻ/năm và đã được hội nghị thống nhất biểu quyết 100%. Thông qua hội nghị đã bầu ra Ban đại diện hội CMHS của Trường MN Hoa Ban tổng số 8 người. Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của BGH cùng sự phối hợp của phụ huynh, sẽ giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024.

3.4/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *