Tuy Đức tổ chức học chính trị hè cho ngành giáo dục.

Thực hiện Kế hoạch “đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2023”.

Sáng ngày 07/8/2023, Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tuy Đức tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ CNVC ngành giáo dục năm 2023 (Cụm xã Đăk Buk So).

Đến dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Phan Văn Toàn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị, Phòng giáo dục và đào tạo huyện và sự có mặt của hơn 210 đồng chí là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các Trường học từ bậc Mầm Non đến THCS trên địa bàn xã Đăk Buk So.

Trong thời gian học tập theo Kế hoạch, lớp học sẽ được nghiên cứu, tiếp thu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2023; những kết quả chủ yếu (sơ kết giữa nhiệm kỳ) thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV; Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Sở giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở các nội dung chuyên đề được tiếp thu sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tương lai của dân tộc, của cách mạng và là cơ sở để đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới 2023 – 2024 của mỗi cán cán bộ CNVC ngành giáo dục

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *