Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 vào trường PT DTNT THCS&THPT huyện Tuy Đức năm học 2022-2023

Phân bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường PT DTNT THCS &THPT huyện Tuy Đức năm học 2022-2023 cho các xã trên địa bàn huyện Tuy Đức như sau:

  1. Xã Đắk Ngo: 08 chỉ tiêu;
  2. Xã Đắk R’Tíh: 08 chỉ tiêu;
  3. Xã Quảng Tân: 04 chỉ tiêu;
  4. Xã Quảng Trực: 08 chỉ tiêu;
  5. Xã Đắk Búk So: 04 chỉ tiêu;
  6. Xã Quảng Tâm: 03 chỉ tiêu.

Tổng cộng: 35 chỉ tiêu.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *